PRZECZYTAJ NASZE PRZEWODNIKI
PO MEDIACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Rekomendacje wiekowe

Przy tytule każdego filmu znajdą Państwo informację o dolnej granicy wieku, np. OD LAT 12.
Przy niektórych filmach pozwoliliśmy sobie również zasugerować górną granicę wieku, licząc się z tym, że nie wszystkie filmy z grupy 3+ będą interesujące dla starszych dzieci.

Określenie dolnej granicy wieku dla poszczególnych filmów jest wypadkową doświadczeń naszych i innych festiwali dziecięco-młodzieżowych, sugestii psychologów i pedagogów oraz rekomendacji ECFA-European Children's Film Association, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Filmów Dziecięcych. Ostateczna decyzja na temat wyboru filmu należy do rodziców / opiekunów dziecka. To oni najlepiej znają swoich podopiecznych.

Jesteśmy zawsze wdzięczni za wszystkie sugestie. Naszym celem jest opracowanie systemu, który pomoże oceniać granice wieku nie tylko naszych festiwalowych filmów, ale również filmów, które pojawiają się w szerokiej dystrybucji.

Przewiń do góry