Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, które wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Poniżej znajdą Państwo wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Fundację Cinemania z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9 b, 00-151 Warszawa (dalej zwaną: „Fundacją”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Fundacja Cinemania
z siedzibą w Warszawie (00-151), przy ul. Nowolipki 9 b

Dane kontaktowe administratora – Fundacji

Z Fundacją może się Pani/Pan skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: +48 69441 6965,
 • pod adresem e-mail: biuro [at] kinowtrampkach.pl,
 • w biurze Fundacji pod adresem: ul. Nowolipki 9 b, 00151 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Fundacji

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji zadań wynikających z organizacji z „Ósmą edycją Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach w Warszawie” i „Drugą edycją Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach w Gdańsku”, które odbywać się będą w dniach 30 maja – 9 czerwca 2019 r., podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO),
 • spełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Panią/Pana, albowiem przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO,
 • w celach analitycznych lub statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Fundacji,
 • badania satysfakcji uczestników Festiwalu – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest prowadzenie badań satysfakcji z udziału w Festiwalu, co pomoże w przyszłości ulepszyć Festiwal,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym Festiwalem lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celu kierowania do Pani/Pana przez Fundację treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach,
 • wykonywania na Pani/Pana rzecz usług przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu umożliwienia Pan/Panu korzystania z usług świadczonych przez TPay.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy państwowe,
 • funkcjonariusze publiczni np. notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
 • współpracujące z Fundacją w celu realizacji usług,
 • świadczące usługi:

z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,
drukarskie i archiwalne,
informatyczne i telekomunikacyjne,
księgowo-finansowe i podatkowe,
doradcze, audytorskie i kontrolne,
prawne i windykacyjne.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. do momentu:

 • zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Fundacji wynikających ze zorganizowanego Festiwalu,
 • wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych lub statystycznych,
 • przedawnienia roszczeń związanych z Festiwalem,
 • do chwili odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z Fundacją w sposób wskazany powyżej.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy

 1. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu lub celach wskazanych wyżej.

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu lub celach, co do których wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Fundacją w sposób wskazany powyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu.

Informacja o przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie danych polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy zainteresowań.

Przewiń do góry