7 - 17 czerwca 2018
EN PL

Warsztaty helsińskiej fundacji praw człowieka

W trakcie krótkiego warsztatu porozmawiamy o tym, w jaki sposób młodzi ludzie wyrażają siebie – swoje poglądy, emocje, zainteresowania.
Czy w ogóle są granice dla wyrażania siebie? Co może ograniczać? Czy granice pomagają, czy przeszkadzają? Czy inni mogą od nas czegoś wymagać w sferze publicznej – tak/nie – dlaczego?

Hello
Newsletter