7 - 17 czerwca 2018
EN PL

Warsztaty Mój Przyjaciel Film

Pierwszy z serii 5 warsztatów dla dzieci w wieku 8-10 – Mój Przyjaciel Film (10-15 osób), poprzedzony specjalnie dobranym filmem fabularnym, którym będą KROKODYLE Z PRZEDMIEŚCIA.

Celem tego cyklu warsztatowego jest kształcenie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, a głównym narzędziem pracy trenerów i terapeutów są filmy dostosowane do danej grupy wiekowej. Pozostałe cztery warsztaty odbędą się po festiwalu, w cyklu cotygodniowym.
Uwaga: Udział w warsztacie wymaga wcześniejszej rekrutacji.

Zapisy pod następującym adresem mailowym: karolina@kinoterapia.pl www.kinoterapia.pl

Szczegółowy opis projektu:

Projekt “Mój przyjaciel film”, podobnie jak inne przedsięwzięcia realizowane pod wspólnym hasłem „Kinoterapia”, opiera się na pomyśle wykorzystania filmu w edukacji i wychowaniu oraz na założeniu, że film jako niesformalizowane narzędzie idealnie sprawdza się w pracy z tak delikatną materią, jaką są emocje i problemy widzów. Dodatkowym atutem filmu w kontekście pracy z dziećmi jest jego atrakcyjny charakter; oglądanie filmu i późniejsze warsztaty mają formę zabawy, co uwzględnia możliwości percepcyjne kilkuletnich osób.

Kontekst:

Wiele z problemów obserwowanych w naszych szkołach wynika ze złego funkcjonowania dzieci w zakresie swoich umiejętności społecznych i emocjonalnych. Umiejętności te często pozostają sferą źle lub słabo rozwiniętą, co przynosi dzieciom długotrwałe konsekwencje w postaci utrudnionych relacji z innymi, gorszego samopoczucia, ograniczonego poczucia sprawczości i optymizmu. Dzieci, które doznają sprzecznych i bolesnych uczuć nie mogą i nie będą uczyć się skutecznie. Dla kontrastu – dobrostan emocjonalny jest szczególnie trafnym prognostykiem nie tylko sukcesu akademickiego, ale także satysfakcjonujących i owocnych doświadczeń w sferze pracy i małżeństwa, a nawet fizycznego zdrowia. Uważne zajmowanie się potrzebami społecznymi i emocjonalnymi małych dzieci gwarantuje im lepszy start życiowy, jak też pomaga im w trudach przejścia w wiek nastoletni. Podsumowując, edukacja holistyczna adekwatna do naszych czasów obejmować musi stymulację i kształtowanie nie tylko poznawczych umiejętności dzieci, ale także ich rozwoju afektywnego. Polski system edukacji nie wychodzi naprzeciw tej tezie. Nie obejmuje społeczno-emocjonalnego treningu, delegując to zadanie całkowicie na rodziców, którym często brakuje czasu, kompetencji czy wiedzy by się tym zajmować. Skutkiem tego, edukacja społeczno-emocjonalna ma charakter przypadkowy i wiele okazji do tego, by ją przeprowadzać zostaje zmarnowanych.

“Mój przyjaciel film” został pomyślany jako próba wyrównania tego deficytu wśród odbiorców projektu. Obejmuje projekcje i warsztaty, które dotykać będą pięciu najważniejszych kompetencji społeczno-emocjonalnych, zidentyfikowanych przez specjalistę z dziedziny – Davida Goldmana. Do każdego z tych obszarów dobieramy mądry, ale też i ciekawy film, który oglądamy z psychologiem jako przewodnikiem. On/ona udziela wstępnych instrukcji, sprawdza na bieżąco odbiór filmu przez dzieci, pozostaje czujnym na ich reakcje. Późniejsze warsztaty eksplorują potencjał danego filmu, wykorzystując różnorodne techniki pracy z dziećmi – ćwiczenia ruchowe, działania plastyczne, muzyczne, teatralne – do poruszenia wybranego tematu. Ich celem jest wspieranie dzieci w rozwijaniu empatii, kreatywności, pewności siebie i rozumienia świata.

Projekt realizowany przez

Fundację Generator we współpracy z Festiwalem Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Kino w Trampkach” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Hello
Newsletter