Spotkania z filmem: X - XI 2017
EN PL

Konkurs na Klub Filmowy

Ogłaszamy konkurs na projekt utworzenia Klubu Filmowego. Czekamy na autorskie wizje młodych osób, uczniów w wieku 12-15 lat. Swoje propozycje zgłaszają grupy zorganizowane, np. klasy lub uczestnicy szkolnych kół zainteresowań, mający swojego wyznaczonego, dorosłego opiekuna. Mogą to być kluby działające w szkole, w lokalnym domu kultury albo miejscu spotkań dla młodych ludzi, wszędzie tam gdzie możliwe są dobre jakościowo projekcje filmowe. Oprócz nazwy, miejsca, celów, idei, reguł, uczestnicy muszą wymyślić przede wszystkim wizję repertuaru i propozycje działań swojego klubu na 2 semestry/1 rok szkolny.
Na gotowe projekty czekamy od 4 października do 6 listopada 2017 roku. Nagrodzimy 3 najlepiej przygotowane, najbardziej pomysłowe i twórcze projekty: nagroda rzeczowa za najlepszą koncep-cję klubu filmowego oraz patronat Kina w Trampkach. Nagrodzonym pomożemy zrealizować ich filmowe plany.

Klub Filmowy to miejsce, które jednoczy zainteresowanych filmem. Miejsce na filmy, które opo-wiadają o tym, co ważne, o młodych ludziach, ich życiu i doświadczeniach. Klub pomaga badać, działać i poznawać, dobrze się bawić. Rozwijać pasje i pozytywnie zmieniać otaczający nas świat. Dzięki energii młodych ludzi może powstać inspirująca przestrzeń, w której warto być, i która jednoczy lokalną społeczność. Konkurs zachęca młodych do podejmowania samodzielnych, przy-noszących satysfakcję działań.
Chcemy poznać Wasz sposób patrzenia na kino i razem z Wami tworzyć przestrzeń do dyskusji na temat filmów, które Was poruszają, bawią i rozwijają. Czekamy na niestandardowe pomysły, które dotykają interesujących Was problemów i tematów.

Kryteria oceny projektów:

– oryginalność pomysłu oraz samodzielnie opracowanej formuły klubu.
– atrakcyjny i przemyślany, różnorodny charakter programu.
– spójne i jasne uzasadnienie koncepcji programu: planowanych pokazów i działań w ramach klubu
– zaplanowanie łącznie od 4 do 6 pokazów filmowych połączonych ze spotkaniem (wymagana liczba wydarzeń w trakcie objętego projektem roku/dwóch semestrów).

Zanim przystąpicie do planowania zapoznajcie się z:
– przewodnikiem pokazującym 7 kroków przygotowania projektu Klubu Filmowego – napisanym przez Anię Stadnik, dyrektorkę artystyczną FF Kino w Trampkach
– formularzem konkursowym i niezbędnymi załącznikami

– poradnikiem o tym jak korzystać z filmów w szkole przygotowanym przez Centrum Cyfrowe

 

Jeśli macie jakieś pytania, prosimy o kontakt z koordynatorką Konkursu:

Karolina Śmigiel, karolina@kinowtrampkach.pl

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017

Newsletter