7 - 17 czerwca 2018
EN PL

Jury SKSiL

Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych dla filmu o największym potencjale dystrybucyjnym w kinach studyjnych.

Wioletta Mrozek
Ekspert edukacji filmowej, nauczyciel języka polskiego i edukacji filmowej, juror międzynarodowych festiwali, szkolny koordynator kultury, jest autorką i koordynatorką programu „Edukacja filmowa w gimnazjum – Film uczy i wychowuje”. Autorka „Świata w Kadrze”. Organizuje Międzyszkolny Konkursu Filmowego „Moje spotkanie z filmem” i Międzyszkolnego Maratonu Filmowego.

Julia Radziszewska
Ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2013 roku związana z Filmoteką Narodową. Organizatorka wydarzeń i przeglądów filmowych w warszawskim kinie Iluzjon, aktualnie cyklu spotkań i warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach „Młodzieżowego Klubu Filmowego – Młodzi Gniewni”, a także „Klubu Seniora”. Koordynatorka ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Bolesław Drochomirecki
Z wykształcenia matematyk, od początku lat 70. związany z kultura opolską; ponad 20 lat kierował działem organizacji imprez w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu; tam też 15 lat temu reaktywował działalność kina Studio, które jest zrzeszone w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych oraz ogólnopolskiej SKSiL, działającej przy Filmotece Narodowej. Kinem kieruje do dziś. Od 11 lat współorganizator Festiwalu Filmów dla Dzieci „Zero Nudy” a od 8 lat prowadzi Akademię Filmową i Warsztaty Medialne dla uczniów opolskich szkół. Od 2011 roku z ramienia Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  koordynuje Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Opolu oraz Opolskie Nowe Horyzonty w kilkunastu  miastach całego województwa.

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych to nawiązujący do ważnej dla polskiej kinematografii pięćdziesięcioletniej tradycji kin studyjnych – program, realizowany w Filmotece Narodowej, finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W skład Sieci wchodzi obecnie ponad 200 kin z całej Polski. Kina należące do Sieci uzyskują wsparcie finansowe ich działalności programowej oraz edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin.

Newsletter
App App