7 - 17 czerwca 2018
EN PL

FILMOWE LEKCJE WYCHOWAWCZE

flw2

Filmowe Lekcje Wychowawcze to projekt skierowany do szkolnych wychowawców, w którym stworzyliśmy dla nich atrakcyjne narzędzie pracy wychowawczej – pakiet filmów krótkometrażowych i opartych na nich scenariuszy zajęć. Tworząc go kierowaliśmy się faktycznymi potrzebami i możliwościami środowiska szkolnego. Zaproszeni do współpracy pedagodzy pomogli nam wybrać dziesięć najważniejszych obszarów pracy wychowawczej w szkole, którymi kierowaliśmy się wybierając filmy do projektu. W ten sposób powstał niezwykły zestaw filmów – ciekawych i angażujących młodych widzów ale też elastyczny i przyjazny nauczycielom bo bazujący na ich zasobach i wpisujący się w szkolny program wychowawczy.

Podczas festiwalu FLW to dyskusje po seansach szkolnych. Wspólnie z uczniami i nauczycielami uruchamiamy wychowawczy potencjał filmów – czerpiemy z nich inspirację i konfrontujemy się z uczuciami, jakie w nas wywołały.

Dyskusje po seansach dla szkół poprowadzą trenerki i psycholożki związane z Fundacją Generator.

Hello
Newsletter