30 maja - 9 czerwca 2019
EN PL

Film w edukacji i wychowaniu

KONFERENCJA / SPOTKANIE EKSPERCKIE

Czy obrazy generowane przez media mają dla naszych dzieci takie samo znaczenie jak obrazy z realnego życia? Jak wpływa na dzieci struktura przekazu medialnego, w tym nowoczesne rozwiązania, takie jak szybki montaż i zaburzenie chronologii wydarzeń? Która ze strategii mediacji rodzicielskiej, czyli pośrednictwa rodziców w kontakcie dzieci z mediami, jest najskuteczniejsza? Jak wykorzystać media do rozwoju młodych ludzi?

Celem mini-konferencji jest popularyzacja wychowawczego wykorzystania filmu i innych produktów popkultury, a także wymiana dobrych praktyk i nawiązanie kontaktów. Adresujemy je do wszystkich profesjonalistów ze sfery edukacji i rozwoju osobistego, ale również do rodziców, którzy często na własną rękę i bez odpowiedniej wiedzy muszą decydować o obecności produktów popkultury w życiu swoich dzieci. Specjalnie z myślą o nich organizujemy panel dotyczący strategii rodzicielskich wobec mediów, by w ten sposób choćby w niewielkim stopniu uzupełnić brak ogólnodostępnej wiedzy z tego zakresu.

PANEL 1, godz. 11:00

Rozwój dzieci i młodzieży w kulturze audiowizualnej. Reprezentacje medialne i ich wpływ.

Goście:
– prof. dr Bernd Schorb, dyrektor Institut fuer Medienpaedagogik in Forschung und Praxis
– dr Magdalena Szubielska. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL

PANEL 2, godz. 13:00

Pozytywny potencjał edukacyjny popkultury w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Prezentacja pozytywnych praktyk.

Goście:
– Małgorzata Ławrowska, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
– Karolina Śmigiel, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
– Michel Jahn, Stowarzyszenie Vision Kino
– Agata Sotomska, Polski Instytut Sztuki Filmowej

PANEL 3, godz. 17:00

Strategie wychowawcze i edukacyjne wobec mediów (w tym mediacja rodzicielska). Zagrożenia i szanse.

Goście:
– dr Michael Rich, Boston Centre of Child Health and Media (tele-konferencja)
– Nadine Kloos, Magazyn Filmmo – Telewizja Oczyma Dzieci
– dr Magdalena Śniegulska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Prelegenci:

Prof.dr Bernd Schorb – dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej w Badaniach i Praktyce z siedzibą w Monachium, profesor edukacji medialnej na Uniwersytecie w Lipsku. Redaktor magazynów „merz – medien + erziehung” i „altern und medien”.

Dr Magdalena Szubielska – adiunkt w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się psychologią procesów poznawczych, w tym percepcją i rozumieniem przekazu audiowizualnego. Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej rozumienia filmów animowanych przez dzieci przedszkolne (na jej podstawie przygotowała monografię „Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci”) i kilku artykułów na temat odbioru bodźców filmowych przez dzieci i dorosłych.

Karolina Śmigiel – koordynatorka w Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Kulturoznawczyni, studentka Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury na SGH, członek Sekcji Filmu i Wideo IKP, uczestniczka konferencji naukowych i inicjatorka projektów filmowych.

Michael Jahn – koordynator SchulKinoWochen (tygodni filmu w szkole), krajowego projektu realizowanego w całych Niemczech, który został zainicjowany i zorganizowany przez Stowarzyszenie “Vision Kino – Sieć Wspierania Kompetencji Filmowych i Medialnych”. Projekt wystartował w 2006 roku, by stać się jednym z najbardziej udanych programów edukacji medialnej tego typu w Europie – uczestniczy w nim 700 tysięcy uczniów i 750 kin.

Agata Sotomska – koordynatorka programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dr Michael Rich, mediatra – dyrektor Centrum ds. Mediów i Zdrowia Dziecka, pediatra w Szpitalu Dziecięcym w Bostonie, dyrektor Rady ds. Oceny Interwencyjnej/Prewencyjnej Wideo (Video Intervention/Prevention Assessment (VIA)), były filmowiec.

Nadine Kloos – pedagog, od 2002 roku pracownik badawczy Instytutu Edukacji Medialnej w Badaniach i Praktyce z siedzibą w Monachium, prowadząca magazyn dla rodziców FILMMO – Telewizja Oczyma Dzieci.

Dr Magdalena Śniegulska – psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk. Prowadzi interwencje kryzysowe dla dzieci i młodzieży, diagnostykę i psychoterapię dzieci, warsztaty dla rodziców, nauczycieli przedszkolnych i pedagogów. Pisze teksty popularyzujące wiedze psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

O konferencji:

Organizator: Fundacja Generator
Partner: Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach
Mecenas: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Data: 28 09.2013
Miejsce: Kino Iluzjon, Warszawa

UWAGA. Liczba miejsc ograniczona. Pełna lista gości, program oraz zasady uczestnictwa na www.kinoterapia.pl.

O organizatorze:

Fundacja Generator istnieje od 2008 roku, a jej misję stanowi:
• badanie wpływu kina na kulturę i nasz sposób postrzegania świata
• rozwijanie narzędzi i wiedzy koniecznych do wykorzystania filmu w profilaktyce i interwencji psychologicznej oraz edukacji
• wspieranie wartościowego kina, poprzez promowanie nowatorskich sposobów interpretacji sztuki filmowej

Do tej pory zrealizowała szereg wydarzeń popularyzatorskich i psycho-edukacyjnych, w tym: cykl filmowy – „Mózg Podejrzany” w Centrum Nauki Kopernik, cykl filmowy – „Na szczęście film” w Kinie Praha, cykl szkoleniowy dla nauczycieli „Komunikacja z Happy Endem” w KinoLab, CSW, cykl warsztatów dla dzieci „Mój przyjaciel film”. Jest członkiem Koalicji na Rzecz Edukacji Filmowej, partnerem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi dwie strony internetowe – www.kinoterapia.pl oraz www.projekcje.edu.pl.

Hello
Newsletter